לחץ על התמונה לקבלת מידע

תאורה סולארית

HL-SL-AUR

יעוד:

 • Mid-size roads
 • Warehouse
 • Tents
 • Boardwalks
 • Farms
 • Public parks
 • Private gardens
 • Access roads
 • Walking paths
 • Walking paths

ALPHA Wave

יעוד:

 • תאורת רחובות
 • תאורת חניונים
 • תאורת התמצאות
 • תאורת שבילים
 • תאורת פארקים
 • תאורת כבישים

HL-FL-S

יעוד:

 • הארת מחסנים
 • הארת תחנות דלק
 • שלטי חוצות
 • פרסומות

HL-SL-S

יעוד:

 • תאורת רחובות
 • תאורת חניונים
 • תאורת התמצאות
 • תאורת שבילים
 • תאורת פארקים
 • תאורת כבישים

HL-FL-AUR

יעוד :

 • הארת מחסנים
 • הארת תחנות דלק
 • שלטי חוצות
 • פרסומות

Garden

יעוד:

 • שבילי אופניים
 • שבילי הליכה
 • פארקים
 • גני שעשועים
 • טיילות
 • רחובות

SP-SGL

יעוד:

 • Streets lighting
 • Parking lots
 • Boardwalks
 • Farms
 • Public parks
 • Private gardens
 • Access roads
 • Walking paths
 • Bus Stations

STGBL1

יעוד:

 • שבילי אופניים
 • שבילי הליכה
 • פארקים
 • גני שעשועים
 • טיילות
 • רחובות

SGL2

יעוד:

 • שבילי אופניים
 • שבילי הליכה
 • פארקים
 • גני שעשועים
 • טיילות
 • רחובות

SPFS

יעוד:

 • תאורת רחובות
 • תאורת חניונים
 • תאורת התמצאות
 • תאורת שבילים
 • תאורת פארקים
 • תאורת כבישים

HLMLS

יעוד:

 • תאורת רחובות
 • תאורת חניונים
 • תאורת התמצאות
 • תאורת שבילים
 • תאורת פארקים
 • תאורת כבישים

SPSF

יעוד:

 • תאורת רחובות
 • תאורת חניונים
 • תאורת התמצאות
 • תאורת שבילים
 • תאורת פארקים
 • תאורת כבישים

HLMES

יעוד:

 • תאורת רחובות
 • תאורת חניונים
 • תאורת התמצאות
 • תאורת שבילים
 • תאורת פארקים
 • תאורת כבישים

ML

יעוד:

 • תאורת רחובות
 • תאורת חניונים
 • תאורת התמצאות
 • תאורת שבילים
 • תאורת פארקים
 • תאורת כבישים

Excel

יעוד:

 • תאורת רחובות
 • תאורת חניונים
 • תאורת התמצאות
 • תאורת שבילים
 • תאורת פארקים
 • תאורת כבישים

Elite-Split

יעוד:

 • תאורת רחובות
 • תאורת חניונים
 • תאורת התמצאות
 • תאורת שבילים
 • תאורת פארקים
 • תאורת כבישים

Sunlight

יעוד:

 • שבילי אופניים
 • שבילי הליכה
 • פארקים
 • גני שעשועים
 • טיילות
 • רחובות

Sunbox

יעוד:

 • שבילי אופניים
 • שבילי הליכה
 • פארקים
 • גני שעשועים
 • טיילות
 • רחובות

Sunbox2

יעוד:

 • שבילי אופניים
 • שבילי הליכה
 • פארקים
 • גני שעשועים
 • טיילות
 • רחובות

Outdoor

יעוד:

 • הארת חניות מקורות
 • הארת תחנות אוטובוס
 • הארת קרוואנים
 • אוהלים
 • מחסנים ניידים

Solar Billboard Light

יעוד:

 • שלטי חוצות
 • פרסומות

Bus Shelter

יעוד:

 • הארת תחנות אוטובוס
spcase30

SPCASE

יעוד:

 • פרסומות
SPSOL300

SPSOL300

יעוד:

 • שלטי רחוב
SPLORA

SPLORA

יעוד:

 • שבילי אופניים
 • שבילי הליכה
 • פארקים
 • גני שעשועים
 • טיילות
 • רחובות
spssl 65

SPSSL 65

יעוד:

 • Parks
 • pathways
 • bike lanes
 • remote areas
 • golf course
 • leisure parks
 • beach resorts
 • marinas
 • residential areas
 • landscape lighting projects