לחץ על התמונה לקבלת מידע

תאורה סולארית ניידת

SP-SL480-4

יעוד:

 • הארת רחובות
 • הארת חניות
 • הארת אתרי עבודה
 • הארת אזורי בנייה
 • פארקים ציבוריים
 • תאורת חירום
 • הארת כבישי גישה

SP-SL480W-6

יעוד:

 • הארת רחובות
 • הארת חניות
 • הארת אתרי עבודה
 • הארת אזורי בנייה
 • פארקים ציבוריים
 • תאורת חירום
 • הארת כבישי גישה

SP-SL3190-2

יעוד:

 • הארת רחובות
 • הארת חניות
 • הארת אתרי עבודה
 • הארת אזורי בנייה
 • פארקים ציבוריים
 • תאורת חירום
 • הארת כבישי גישה

SP-SL400W-4

יעוד:

 • הארת רחובות
 • הארת חניות
 • הארת אתרי עבודה
 • הארת אזורי בנייה
 • פארקים ציבוריים
 • תאורת חירום
 • הארת כבישי גישה

SP-SL600-4

יעוד:

 • הארת רחובות
 • הארת חניות
 • הארת אתרי עבודה
 • הארת אזורי בנייה
 • פארקים ציבוריים
 • תאורת חירום
 • הארת כבישי גישה

SP-SL100-1

יעוד:

 • הארת רחובות
 • הארת חניות
 • הארת אתרי עבודה
 • הארת אזורי בנייה
 • פארקים ציבוריים
 • תאורת חירום
 • הארת כבישי גישה